Is Internationale Vrouwendag nodig?
08 maart 2012 

Is Internationale Vrouwendag nodig?

Is deze internationale vrouwendag nog nodig tegenwoordig?  Wij vrouwen hebben toch al zoveel bereikt.

Dat is waar, en ik denk dat het nog steeds hard nodig is. Wereldwijd ervaren vrouwen, omdat ze vrouw zijn, discriminatie, onrecht en onderdrukking.

Ook voor de westerse mens is het leven als je vrouw bent vaak onevenredig lastiger.

 • Denk maar eens aan de toch nog steeds beperktere kans op een topfunctie.
 • De wetenschap heeft tot voor kort altijd het mannenlichaam als uitgangspunt genomen voor studie van de mens . Men ging er van uit dat een vrouwenlichaam, op enkele punten na, het zelfde was en reageerde als een mannenlichaam. Emoties en lichamelijke vrouwelijke ervaringen waren daarbij ondergeschikt. Dat begint pas langzamerhand te veranderen.
  .
 • Het klinkt ongelofelijk maar wetenschappers zijn er pas sinds kort achter dat bij een naderende hartaanval, vrouwen heel andere lichamelijke waarschuwingen krijgen dan mannen.
  .
 • De menopauze werd lange tijd alleen gezien als iets waaraan je kon merken dat de vrouw niet meer vruchtbaar was en oud werd. Dat je door al die hormoon schommelingen en veranderingen ook lichamelijke en psychische problemen kan krijgen. Dat was grote onzin en niet meer dan een hysterische reactie.
  .
 • Wat dacht je van verkrachtingen en huiselijk geweld. Dat gebeurt helaas nog zo verschrikkelijk veel. (Hoewel dit ook mondjesmaat mannen overkomt). Vrouwen blijken overal ter wereld een slachtoffer van geweld te zijn.
  .
 • De vrouwenbesnijdenissen, een enorme verplichte verminking van de vrouw. Opgelegd door mannen en dus door de hele maatschappij waar deze vrouwen in leven.
  .
 • In veel landen mag je als vrouw nog steeds niet genieten van seks. Laat staan een vrij seksleven hebben. Doe je dat wel, dan loop je zelfs de kans gestenigd, verbrand of op z’n minst verstoten te worden.

Met deze lijst kan ik nog wel even door gaan.

Zelfs de VN besteedt aandacht aan ‘8 maart internationale vrouwendag’. Omdat zij ervaren dat nog nergens in de wereld vrouwen precies dezelfde rechten hebben als mannen.

Bovendien is gebleken dat de economie in een land groeit als er meer (hoger) opgeleide, bewuste vrouwen zijn.

Vrouwen in Nederland:

Nu denk je misschien dat een vrouw in Nederland niets te mopperen heeft en dat hier de rechten en gelijkheid voor mannen en vrouwen goed geregeld zijn. En inderdaad, de afgelopen 100 jaar is er veel ten goede veranderd.

Even een stukje geschiedenis:

 • In 1919 kregen vrouwen van boven de 23 jaar kiesrecht.
 • In 1919 kwam er voor het eerst een vrouwelijke politicus in de 2e kamer, Suze Groeneweg, voor de SDAP .
 • Tot 1956 bleven vrouwen echter handelingsonbekwaam. Getrouwde vrouwen mochten niet werken en geen eigen bankrekening openen.  Ook mochten zij eigenlijk niet alleen op reis en zeker niet zonder toestemming van de man. Van mijn moeder weet ik inderdaad dat zij moest stoppen met werken zodra ze getrouwd was. Ook al deed ze haar werk goed en met veel plezier. Er was geen keuze.
 • Was je als vrouw niet getrouwd, dan was je voor de wet, een ‘onvolkomen mens’.
 • Als getrouwde vrouw moest je je man voor van alles om toestemming en geld vragen. Je mocht ook zelf geen geld van de bank of giro opnemen. Daarvoor moest je een machtiging van je man hebben. Alleen voor de dagelijkse boodschappen kreeg de vrouw geld en de toestemming om hier zelf over te beslissen.
 • De man was verantwoordelijk voor de zaken buiten het gezin, de vrouw voor de zaken binnen het gezin maar alleen met toestemming van de echtgenoot.

Zoals het dagblad ‘Vrij Nederland’ in 1949 schreef “…de man kan moeilijk de hele dag thuis blijven om bakker en melkboer te betalen. Hij heeft wel wat beters te doen”
Voor mij bijzonder om te lezen…mijn vader heeft in het begin van de oorlog ‘Vrij Nederland’ opgericht. En dit was zo helemaal niet zijn manier van denken. Hij was voor vrijheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. En zo ben ik dan ook opgevoed :)

 • In 1956 werden bovenstaande wetten afgeschaft.
 • Tot 1971  bleef in het wetboek staan dat de man het ‘hoofd van de echtvereniging’ was en de vrouw aan hem ‘gehoorzaamheid was verschuldigd.

De 20e eeuw kent 3 emancipatiegolven: 

 • De eerste golf, ook wel de vrouwenbeweging genoemd, legde de nadruk op het recht voor scholing, arbeid en vrouwenkiesrecht. En men vocht voor meer macht voor vrouwen binnen huwelijk en gezin. Dit was de periode van 1850 tot 1940. Aletta Jacobs was een van de belangrijkste vrouwen binnen deze beweging. In 1879 werd zij de eerste vrouwelijke arts in Nederland.
  .
 • De tweede emancipatiegolf was in de jaren 60, 70 en 80 van de twintigste eeuw.
  Zij begon met de strijd voor recht op werk ook voor gehuwde vrouwen en deelname aan en gelijkwaardige positie binnen het maatschappelijk leven. Al snel kwamen daar veel meer items bij. Zoals:
  Economische zelfstandigheid, herverdeling van huishoudelijke taken, deelname aan hoger onderwijs waarbij meisjes bewust konden kiezen ook voor de zgn. niet of minder vrouwelijke beroepen. Ook belangrijk was, seksuele bevrijding, erkenning van prostitutie als vak en bescherming en deelname aan openbaar bestuur en politiek.
  Waar het eigenlijk op neer kwam was een gelijkwaardige positie binnen de maatschappij te verkrijgen, zowel voor de vrouw als de man.
  .
  Deze beweging heb ik zeer bewust mee gemaakt. Door mijn familie werd ik altijd “Dolle Mina” genoemd :-) Echter…het enige waar het mij om ging was dat ik, net als iedere vrouw, gewoon mens/mezelf kon zijn. Zonder al die opgelegde gewoonten omdat het zo hoorde.
  Toen ik in 1971 ging samenwonen i.p.v. trouwen was dat nog héél ongebruikelijk. Toen we na een aantal jaren toch trouwden maar ik wel mijn eigen achternaam behield zorgde ook dat voor de nodige problemen. En ook ik werd verplicht te stoppen met les geven toen mijn eerste kind in 1986 geboren werd.
  .
 • De derde feministische golf begint rond 1990. Deze beweging bouwt voort op de ideeën en theorieën van de tweede golf. Maar ze onderscheidt zich van de vorige doordat hier het belang van omgaan met nieuwe culturen en het integreren van het recht op vrijheid en ontwikkeling van de iedere vrouw voorop staat. En het vinden van een evenwicht voor vrouwen en feminisme binnen een zo diverse maatschappij. En, helaas nog steeds, is het recht op seksuele vrijheid, een belangrijk streven.

Hoe is het nu in Nederland met de emancipatie

 • Een leidinggevende baan of een topfunctie in het bedrijfsleven of de politiek.
  Er zijn veel banen waar een vrouw, voor het gelijke werk, nog steeds minder betaald krijgt dan haar mannelijke collega.

 

Al met al vind ik dat een internationale vrouwendag echt bestaansrecht heeft. Dit heeft niets te maken met het gelijk willen zijn aan mannen. Gelukkig is er een wezenlijk verschil tussen vrouwen en mannen. :)

Internationale vrouwendag heeft voor mij te maken met dat ik vind dat je als mens moet worden gewaardeerd. Of je nu vrouw, zwart, wit , geel, groen, blauw, of zelfs een man bent :-) dat mag geen verschil maken..

Als mens wil en moet je gewaardeerd worden om wat je bent. Zonder dat je je eigen aard geweld aan hoeft te doen.

En zonder dat je je moet conformeren aan opgeplakte etiketjes omdat dat nu eenmaal zo hoort. Gewoon die mens die jij bent! Ieder mens is gelijkwaardig maar dat houdt niet in dat ieder mens gelijk is. Als vrouw mag je er zijn met jouw bijzondere, vrouwelijke eigenschappen.

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen